H O O F D S P O N S O R E N
          


Boètezitting Nieuws

BBZ presenteert stadsversiering Venlo

02-02-2017
Reeds enkele jaren geleden werd door Stichting Stadscomité B.B.Z., de stichting onder wiens verantwoordelijkheid jaarlijks de Boètegewoeëne Boetezitting in de Venlose binnenstad wordt georganiseerd, het initatief genomen tot het ontwikkelen van een uniforme versiering van de binnenstad tijdens de vastelaovend. In samenwerking met stadscarnavalsvereniging V.V.G. Jocus en Venlo Partners is een en ander steeds verder vormgegeven.

Dit heeft in de afgelopen 3 jaar geleid tot het plaatsen van steeds meer levensgrote mutsen in de vorm van de bekende Jocus muts op diverse locaties in de binnenstad. Nu er voldoende sponsoren hiervoor zijn gevonden en het aantal van deze blikvangers groeit, zullen ze centraal gepositioneerd gaan worden op het Koninginneplein. De stichting hoopt meer sponsoren te kunnen werven om eenzelfde decoratie in de toekomst ook op de Roermondsepoort te kunnen realiseren.

Het B.B.Z. versier project heeft daarnaast geleid tot het in samenwerking met V.V.G. Jocus en VenloPartners voorzien van vele binnenstads gevels van ruim 400 speciaal vervaardigde Jocus vlaggen; inmiddels werden en worden de vlaggenhouders de rest van het jaar door Venlopartners ook gebruikt om de stad te versieren in het kader van andere grote evenementen in de stad.

Nieuw in 2017 zijn banieren / waaiers, in de stijl van de reeds bestaande decoraties, die op diverse locaties dwars over de straten worden gehangen. Er wordt naar gestreefd de stad ruim voor Vastelaovend te versieren en in sfeer te brengen, zodat de stad een aantrekkelijke aanblik biedt voor niet alleen de vastelaoves vierder, maar ook voor het winkelend publiek.

Alle tot dusver geproduceerde elementen van de stadsversiering zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen, zodat deze vele jaren hergebruikt kunnen worden met als doel niet alleen kosten maar met name de afvalproductie zo beperkt mogelijk te houden.

Op vrijdag 10 februari zal op het Koninginneplein om 13:00u een feestelijke onthulling van de versiering, en de mutsen in het bijzonder, plaatsvinden.

Overig nieuws

Brand Beer Venlo Express uitverkocht 31-01-2019
Tickets Brand Beer Venlo Express 2019 te koop 10-12-2018
Met Linke Mik Karaoke 04-02-2018
Versieren binnenstad 21-01-2018
Informatieavond horecaondernemers binnenstad 14-01-2018
Extra stop Brand Beer Venlo Express 05-01-2018
Kaartverkoop Brand Beer Venlo Express van start 22-11-2017
Nieuw programma voor de jeugd tijdens de BBZ. 17-02-2017
Joeksig Trein Jubileum BBZ 14-02-2017
Kaartverkoop Brand Beer Venlo Express van start 02-12-2016
BBZ 2016 probleemloos verlopen 07-02-2015
Van de Zoepkoel wies t Poskantoer 29-01-2016


de volgende Boètegewoeëne Boètezitting is


Muts sponsoren
Getrouwd met de Boètezitting

Hald van de Boètezitting

Verleef op de Boètezitting

Vrind van de Boètezitting

De BBZ biedt diverse sponsormogelijkheden, alle met een groot bereik in vastelaovend vierend Limburg! Neem voor meer informatie contact op met de sponsorcommissie.