Mededeling plastic bekers

Het Stadscomité BBZ wil langs deze weg aan alle betrokkenen laten weten, dat wij de manier waarop de kwestie van de plastic bekers gecommuniceerd is in de media, betreuren.

Het Stadscomité hecht waarde aan een goede samenwerking tussen alle partijen en wil zich dan ook zeker inzetten om in goed overleg tot een oplossing te komen, waarin iedereen zich kan vinden.

Wij willen benadrukken dat wij de afgelopen jaren constructief en prettig met de horeca-ondernemers hebben samengewerkt. Zonder hun medewerking zou er namelijk geen Boètezitting mogelijk zijn. Dit willen wij ook graag zo voortzetten in de toekomst.


Vriendelijke groet, Stadscomité BBZ