Onderwaeg nao de vastelaovend - Productie

Ônderwaeg naor de Vastelaovend stelle weej de kômmende waeke de kemissies veur die d’r veur zörge det weej vastelsoveszaoterdaag weer kinne geneete van un schitterende start van de Vastelaovend tièjes de Boètezitting.

Vandaag stelle weej aan ôg veur de productie kemissie. Weej hebbe gespraoke met Jos Vullings, veurzitter van dees kemissie. Zeej starte nao de zomer met ut inteikene van de podia, barren, tenten, toiletveurzieningen en aafzettingen van de diverse pleinen. De iërste opzet van de teikeninge wuurdt met de gemeinte, pliessie, brandweer en veiligheid bespraoke. Eventueel waere dan al de iërste aanpassinge gedaon. Veerder mot dees kemissie d’r veur zörge det de contracte geslaote waere met de diverse toeleveranciers veur éin of miérdere jaore. De volgende stap dae dan gezatte mot waere is aafspraoke make met de diversie kemissies binne de BBZ, “zoeëdet weej eur eventuele winse auk kinne inplanne en verwerken.” zaet Jos.

As ut dan haos zoeë wied is geit productie dreej waeke veur de vastelaovend starte met ut ingange van de Jocus banner in de stationstoren en ut bouwe van de Jocus mutse op ut Keuninginneplein, Remundse Poort en de Alde Mert. In de waek nao ut opbouwe van de mutse wuurdt de binnestad versiert met vlaggen en BBZ uutinge. Auk waere d’r dan veurbereidinge getroffe veur de noodzakelijke bekabeling en ophangpunte van de bewaegwiézering die tiedes ut evenement nuuëdig zien.

In de allerletste waek veur de vastelaovend start productie met ut aafspuiten van de maote en de juuste plaatse waor de podia gebouwd deene te waere. In deeszelfde waek wuurdt d’r gestart met ut bouwe van de podia waor winkelend publiek en de winkeliers zelf genne las hebbe van de werkzaamhede. Vanaaf de donderdaag veur de vastelaovend meug, nao de kaupaovend, euveral in de binnestad gebouwd waere. Op dae vriedaag wuurdt ut leech en geluud ingehange in de podia, daornao wuurdt de front of house gebouwd veur idder podium, de toiletveurzieningen waere opgezat, de barren van de horeca-ondernemers en de aafzettinge van de diverse pleinen waere opgebouwd, de containers waere geplaats, de verkauppunten veur de venlonaerkes waere naergezatte en diverse verkiërsmaotregele waere geregeld um d’r veur te zörge dat d’r eine goije doorlaup is in de binnestad.

As det allemaol gebeurd is, is d’r op de vriedaagmiddaag ein groeëte rondgang met alle betrokke partieje langs de pleine. Heej wuurdt ein veurletste controle door de diverse instansies gedaon zoeëas: gemeinte, pliessie, brandweer en veiligheid. As dan de zaoterdaag is aangebraoke wuurdt dees contole nog ein letste kiér ’s morgens oetgeveurd. As d’r dan greun leech is vanoét alle partieje dan beteikent det dat ut evenement van start kin gaon! Nog inkele weetje van Jos:
- Ut evenement trek op de vriedaag op de parade tiedes de Top 555 van
Umroop Venlo al inkele doézend bezeukers. - Op zaoterdaag zien d’r op de diverse pleine ongeviér 25.000 vastelaovesvierders in de venlose binnestad
- Oét gans Limburg en Braobant kômme zaoterdaagmorgen ongeviér 1500 bezeukers met de, door de BBZ geregelde speciale, trein naor Venlo um de start van de vastelaovend te viere.
- In de venlose binnestad waere zes podia gebouwd idder veurzeen van leech en geluud, die idder eur eigen program dreije.
- Um de aafzettinge van de diverse podia te laote slage wuurdt 168 maeter aan stagebarriers, 700 maeter aan dranghakken en 1270 maeter aan bouwhekken met toebehuure gebroék.